ANBI status

Stichting ANDERS NL heeft sinds 1 februari 2018 een ANBI status.
Hierbij de volgende gegevens en documenten die we met veel plezier publiceren.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting ANDERS NL
RSIN nummer: 855635885

Bezoek/postadres: Ridderpoort 11, 2984 BG, Ridderkerk
Telefoonnummer: 06 17 47 97 38
Website: www.stichtinganders.nl
E-mail adres: info@stichtinganders.nl

Doelstelling

Missie
Samen bijdragen aan een mooiere wereld

Visie
Stichting ANDERS verbindt lokale ondernemers met hun eigen product/dienst/talent aan lokale hulpvragen van kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben. Ook elke ontvanger van ondersteuning wordt een gever middels een goede daad naar iemand anders die zijn/haar hulp goed kan gebruiken. Samen ervaren we zo de rijkdom van geven en bouwen we een beweging van geven. Want geven maakt rijk!

Beleidsplan

Lees hier ons beleidsplan.
Hierin is onze ambitie verwoord voor de periode tot en met 2023.
Beleidsplan 2021-2023

Jaarverslag 2020

Lees hier ons jaarverslag en vertelling over ons werk voor 2020.
Jaarverslag ANDERS NL 2020

Meer lokale impact lezen? Ga dan naar de websites van de lokale ANDERS netwerken voor meer verslag.

ANBI publicatie

Hierbij onze publicatie van onze gegevens over het jaar 2020, middels het standaardformulier van de belastingdienst.
ANBI publicatie formulier

Financiële verantwoording 2020

Lees hier onze financiële verantwoording over het jaar 2020.
Financiële verantwoording 2020

Bestuur

Het bestuur van Stichting ANDERS NL bestaat uit:
Voorzitter: Gerard van Wijk
Penningmeester: Peter Deege
Secretaris: Mark Huijzer
Algemeen bestuurslid: Yvonne Wemmenhove

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
Beloningsbeleid medewerkers: vastgelegd middels salarisregeling