Preventie- en integriteitsbeleid

Bij ANDERS werken we regelmatig met vrijwilligers en vaak met kwetsbare mensen. We vinden het belangrijk dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft.

Concreet

We onderscheiden verschillende soorten schendingen:

 • schendingen rond machtsmisbruik: corruptie, belangenverstrengeling, lekken van vertrouwelijke informatie, verwijtbare nalatigheid;
 • financiële schendingen: fraude, diefstal, misbruik van ter beschikking gestelde goederen of diensten, verwijtbare verspilling;
 • de interpersoonlijke schendingen: discriminatie, intimidatie, vernedering, geweld, pesten, ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie, seksueel geweld.

Aanstelling

In dit aanstellingsbeleid doen we uiteen hoe we zorg dragen voor dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. En dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft. De meeste vrijwilligers zijn een periode betrokken om de doelgroep op te zoeken en in gesprek te gaan over zijn of haar hulpvraag. Een nieuwe vrijwilliger gaat de volgende stappen door:

 1. Kennismakingsgesprek
  • In dit gesprek wordt uitgelegd wat ANDERS is en hoe we werken. We vragen wie de persoon is, en wat voor een taak past bij de persoon. We vragen welke ervaring iemand heeft, welke passies iemand heeft, en wat iemand graag zou willen doen en/of leren binnen onze organisatie.
   Tijdens dit gesprek vertellen we dat we met veel verschillende soorten en veelal kwetsbare mensen werken. Het is belangrijk dat een vrijwilliger zich in gedrag dat realiseert en daar rekening mee houdt.
   In het gesprek kijken medewerker en vrijwilliger samen welke rol goed bij iemand past. De medewerker houdt daarin ook rekening me de kwetsbaarheid van de rol en de (communicatie)vaardigheden van de vrijwilliger.
 2. Ondertekenen vrijwilligerscontract
  • We vragen aan nieuwe vrijwilligers een contract te ondertekenen. Onderdelen van het contract zijn oa. dat iemand de werkwijze van ANDERS onderschrijft, geheimhouding van informatie herleidbaar naar een persoon, een opzegtermijn en omschrijving van de taken.
 3. Aanvragen VOG als relevant voor de rol, zie onder.
 4. Inwerkperiode
  • In een periode van een paar weken tot een paar maanden wordt iemand ingewerkt door een medewerker of een ervaren vrijwilliger. Eerst loopt iemand mee en kijkt, dan helpt iemand en dan kan de nieuwe vrijwilliger zelfstandig werken maar kijkt iemand mee.
 5. Zelfstandig vervullen van de rol
  • De nieuwe vrijwilliger voert te rol zelfstandig uit. Daarbij wordt deze (op afstand) begeleid door een (betaalde) medewerker. Een keer in de zoveel tijd (minimaal eens per jaar) vindt een tussentijds gesprek plaats. ANDERS zorgt voor ontmoetingsmomenten met andere vrijwilligers, en zo nodig voor passend trainingsaanbod.

Verschillende rollen en kwetsbaarheden

Er zijn verschillende rollen binnen organisatie. Van de vrijwilliger is de rol van huisbezoeker een meest voorkomende. In deze functie begeleidt iemand een huisbezoek om de hulpvraag goed te begrijpen. Tijdens dit bezoek is meestal ook iemand een hulpverlener aanwezig. Maar vanwege tijdsdruk, volle agenda’s en onverwachte gebeurtenissen wil het nog wel eens voorkomen dat de huisbezoeker alleen op bezoek gaat. Daarnaast komt het voor dat een vrijwilliger vanuit zijn inzet voor het programma Welverdiend betrokken raakt bij de hulpvrager en zijn of haar persoonlijke verhaal.

Verder zijn er betaalde medewerkers. Als medewerker wordt verwacht dat iemand als nodig alle verschillende rollen kan vervullen. Ook gaat een medewerker soms zelf op huisbezoek.

Voor de rollen waar de vrijwilliger in direct contact is met de doelgroep vragen we een VOG aan. Aan het begin van de inwerkperiode en in ieder geval voordat iemand alleen contact heeft met een hulpontvanger.

Medewerkers van ANDERS houden een lijst bij van alle vrijwilligers waarop o.a. staat wanneer een VOG is toegekend.

VOG

Elke medewerker is verplicht een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Ook kan er voor een vrijwilliger – als de situatie kwetsbaar is – een VOG worden aangevraagd. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zoekt uit of er in het verleden van de vrijwilliger dingen zijn voorgevallen die reden geven de integriteit van deze persoon in twijfel te trekken. Zonder VOG mag een vrijwilliger niet zelfstandig bij ons aan de slag.