Zelfs als je hard werkt is het tegenwoordig soms lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Wat doe je als je bijvoorbeeld opeens moet kiezen tussen je kapotte fiets vervangen of de stijgende energierekening betalen? Of als de wasmachine plotseling kapot is en je geld moet lenen om een nieuwe te kopen. Een baan hebben en toch geldzorgen, dat kan iedereen overkomen. Gelukkig verdiend iedereen een steuntje in de rug. Samen met de regio’s van ANDERS bieden wij hulp in de vorm van praktische oplossing.

Project werkende armen
Met het nieuwe project ‘werkende armen’ willen we samen met werkgevers een extra invulling geven aan goed werkgeverschap én de aandacht vestigen op de kwetsbare werknemers binnen bedrijven. Nederland kent 220.000 mensen die wel betaald werk hebben maar toch rond de armoedegrens leven. Zeker nu, met de stijgende prijzen, wordt de nood voor deze werkenden (zeker in de laag betaalde banen) steeds hoger. Omdat er veel schroom en schaamte is willen we samen met werkgevers zoeken naar manieren om de hulpvragen die werknemers hebben te ontvangen en te beantwoorden.

Dit jaar is er veel werk verzet voor het project werkende armen. Waai Impact Agency heeft in samenwerking met ANDERS onderzoek gedaan naar werkende armen in het grootbedrijf. Op basis van dit onderzoek is er een menukaart en een campagne opgesteld voor organisaties. Voor meer informatie over de menukaart en de campagne kan je contact opnemen met onderstaande.

Kansen voor jouw organisatie
Zie jij kansen binnen jouw organisatie voor het project werkende armen? Neem dan contact op met Joanne van der Vlugt
E: jvandervlugt@stichtinganders.nl
T: 06 45 83 85 63

Regio’s waar je een hulpvraag kan indienen:

> Stichting ANDERS Drechtsteden

> Stichting ANDERS Rotterdam

> Stichting ANDERS Eindhoven

> Stichting ANDERS Amstelland