SUN Nederland gaat in de gemeente Hilversum een SUN-noodhulpbureau oprichten. Bij SUN kunnen hulp- en dienstverleners aanvragen doen voor een gift of een renteloze lening voor hun cliënten met urgente noden als deze niet meer terecht kunnen bij bestaande voorzieningen. Stichting ANDERS gaat ondertussen op zoek naar maatschappelijk betrokken tandartsen in de regio die mee willen doen aan het project de Sociale Tandarts Hilversum. Dit project wordt gekoppeld aan SUN Hilversum. Het is voor het eerst dat Stichting ANDERS Nederland en Stichting Urgente Noden (SUN) Nederland deze samenwerking aangaan. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door financiering door de gemeente Hilversum en Fred Foundation. Bij gebleken succes ligt uitbreiding met een vergelijkbare formule naar andere gemeenten voor de hand.

SUN Nederland gaat het SUN-noodhulpbureau oprichten en is daarom op zoek is naar geschikte bestuursleden en donateurs voor deze noodhulpstichting, terwijl Stichting ANDERS op zoek gaat naar tandartsen en andere mondzorgdeskundigen die mee willen doen aan het project De Sociale Tandarts. Het is verwachting dat de organisaties vanaf dit najaar operationeel kunnen zijn.

In Nederland zijn op dit moment 32 noodhulpbureaus actief in ruim 100 gemeenten. Mensen met financiële problemen kunnen er terecht voor de meest uiteenlopende vormen van ondersteuning: woninginrichting, vervoer, studie, (her)aansluiting gas, water en licht, eerste maand huur of borg, medische kosten, enz. Voor de nood heeft een SUN-noodhulpbureau geen definitie, wel is er een klein aantal spelregels. Zo kan een aanvraag niet achteraf ingediend worden als de kosten al gemaakt zijn. Als het gaat om medische kosten ontvangt een SUN-noodhulpbureau vaak aanvragen voor de kosten van mondzorg. In dat kader heeft het noodhulpbureau in Rotterdam FBNR ervaring opgedaan met het project De Sociale Tandarts. Hierbij wordt tandartsen gevraagd om medewerking te verlenen aan een tweejaarlijkse “Tandartsdag”. Op zo’n dag kunnen mensen die geen tandartsbehandeling kunnen betalen toch door hen geholpen worden. De eventuele kosten die ermee gemoeid zijn worden door het noodhulpbureau gedragen. Hilversum wordt daarmee de tweede gemeente van Nederland waar een samenwerking tussen een noodhulpbureau en de Sociale Tandarts wordt gestart.

Tandartsen of andere mondzorgmedewerkers die interesse hebben om deel te nemen in Hilversum kunnen contact opnemen via info@stichtinganders.nl en www.stichtinganders.nl
Mensen die geïnteresseerd zijn in een rol als donateur of bestuurslid van SUN Hilversum of meer informatie willen, kunnen reageren door een mail te sturen naar info@sunnederland.nl