We hebben een prachtige website met jullie te delen m.b.t. ons initiatief WELVERDIEND, waarmee we ons samen met werkgevers inzetten voor werkende armen in Nederland.

Inkomen uit werk staat niet gelijk aan bestaanszekerheid. Nederland telt 220.000 werkende armen volgens de Sociaal Economische Raad (SER). Dit zijn mensen van wie de voornaamste inkomensbron werk is, maar toch in armoede leven. Met de torenhoge energieprijzen en oplopende inflatie groeit deze groep hard in omvang. Met dit initiatief willen wij werkende armen bereiken en hen hulp bieden in de vorm van een praktische oplossing.

Geen twee organisatie zijn hetzelfde, geen twee medewerkers zijn hetzelfde. Om organisaties en hun werkende armen te helpen is maatwerk nodig. Speciaal hiervoor hebben wij een set diensten ontwikkelt waarmee wij HR-managers, directieleden en teammanagers ondersteunen bij het adequaat signaleren en ondersteunen van werkende armen binnen de organisatie:

  • Quickscan verborgen armoede
  • Gesprekstraining verborgen armoede
  • Kennissessie verborgen armoede
  • Bewustwordingscampagne

Is jouw bedrijf ook op zoek naar concrete manieren om in deze tijd medewerkers te ondersteunen? Neem dan een kijkje op de website van WELVERDIEND: www.stichtinganders.nl/welverdiend