ANBI status

Stichting ANDERS Amstelland is opgericht op 22-10-2020.
Sinds 01-01-2021 is ANDERS Amstelland aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Algemeen

Statutaire naam: Stichting ANDERS Amstelland
KVK-nummer: 80679242
RSIN-nummer: 861760177
Bankrekeningnummer: NL11 TRIO 0320 1223 44

Vestigingsadres: Hofstraat 45 2435 WW Zevenhoven
Bezoek- en postadres: Zijdstraat 53 1431 EB Aalsmeer
Telefoonnummer: 06 83 14 16 98
Website: www.stichtinganders.nl/amstelland
E-mail adres: amstelland@stichtinganders.nl

Doelstelling

Missie
Samen bijdragen aan een mooiere wereld.

Visie
Stichting ANDERS verbindt lokale ondernemers met hun eigen product/dienst/talent aan lokale hulpvragen van kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben. Ook elke ontvanger van ondersteuning wordt een gever middels een goede daad naar iemand anders die zijn/haar hulp goed kan gebruiken. Samen ervaren we zo de rijkdom van geven en bouwen we een beweging van geven. Want geven maakt rijk!

Beleidsplan

Lees hier ons beleidsplan voor 2023-2025 en hier ons jaarplan voor 2024.

Jaarverslagen

Lees hier de jaarverslagen van ANDERS Amstelland.
Jaarverslag Amstelland 2023  |  Standaardformulier Publicatieplicht 2023
Jaarverslag Amstelland 2022
Jaarverslag Amstelland 2021

Financiële verantwoording

Lees hier de financiële verantwoording van Stichting ANDERS Amstelland.
Jaarrekening Amstelland 2023
Jaarrekening Amstelland 2022
Jaarrekening Amstelland 2021

Bestuur

Het bestuur van Stichting ANDERS Amstelland bestaat uit:
Voorzitter: Bert Hoving
Penningmeester: John Bocxe
Secretaris: Aart Stieva
Algemeen bestuurslid: Merel Mur

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
Beloningsbeleid medewerkers: vastgelegd middels salarisregeling