ANBI status

Stichting ANDERS Amstelland is opgericht op 22-10-2020.
Sinds 01-01-2021 is ANDERS Amstelland aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Algemeen

Statutaire naam: Stichting ANDERS Amstelland
KVK-nummer: 80679242
RSIN-nummer: 861760177
Bankrekeningnummer: NL11 TRIO 0320 1223 44

Postadres: Hofstraat 45 2435 WW Zevenhoven
Bezoekadres: Zijdstraat 53 1431 EB Aalsmeer
Telefoonnummer: 06 41 78 61 22
Website: www.stichtinganders.nl/amstelland
E-mail adres: amstelland@stichtinganders.nl

Doelstelling

Missie
Samen bijdragen aan een mooiere wereld

Visie
Stichting ANDERS verbindt lokale ondernemers met hun eigen product/dienst/talent aan lokale hulpvragen van kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben. Ook elke ontvanger van ondersteuning wordt een gever middels een goede daad naar iemand anders die zijn/haar hulp goed kan gebruiken. Samen ervaren we zo de rijkdom van geven en bouwen we een beweging van geven. Want geven maakt rijk!

Beleidsplan

Lees hier ons beleidsplan voor 2020-2022 of hier ons jaarplan voor 2022.

Jaarverslag 2021

Lees hier de jaarverslagen van ANDERS Amstelland.
Jaarverslag Amstelland 2021

Financiële verantwoording 2020-2021

In de toekomst lees je hier onze financiële verantwoording over het jaar 2021. In 2020 zijn er door ANDERS Amstelland geen financiële handelingen verricht.

Bestuur

Het bestuur van Stichting ANDERS Amstelland bestaat uit:
Voorzitter: Merel Mur
Penningmeester: John Bocxe
Secretaris: Aart Stieva
Algemeen bestuurslid: Vacant

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
Beloningsbeleid medewerkers: vastgelegd middels salarisregeling