ANBI status

Stichting ANDERS Amstelland is opgericht op 22-10-2020
Vanaf de oprichting zal ANDERS Amstelland zich oriënteren op een ANBI status. (17-02-2021) De ANBI status is aangevraagd en in behandeling.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting ANDERS Amstelland
RSIN nummer: 8617 60 177

Bezoek/postadres: Hofstraat 45 2435 WW Zevenhoven
Telefoonnummer: 06 41 78 61 22
Website: www.stichtinganders.nl/amstelland
E-mail adres: amstelland@stichtinganders.nl

Doelstelling

Missie
Samen bijdragen aan een mooiere wereld

Visie
Stichting ANDERS verbindt lokale ondernemers met hun eigen product/dienst/talent aan lokale hulpvragen van kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben. Ook elke ontvanger van ondersteuning wordt een gever middels een goede daad naar iemand anders die zijn/haar hulp goed kan gebruiken. Samen ervaren we zo de rijkdom van geven en bouwen we een beweging van geven. Want geven maakt rijk!

Beleidsplan

Lees hier ons beleidsplan 2020-2022

Jaarverslag 2021

In de toekomst lees je hier ons jaarverslag en infographic over het jaar 2021, om een indruk te krijgen van het werk van ANDERS Rotterdam Jaarverslag Rotterdam 2019

Financiële verantwoording 2020-2021

In de toekomst lees je hier onze financiële verantwoording over het jaar 2021. In 2020 zijn er door ANDERS Amstelland geen financiële handelingen verricht.

Bestuur

Het bestuur van Stichting ANDERS AMSTELLAND bestaat uit:
Voorzitter: Merel Mur
Penningmeester: John Bocxe
Secretaris: Aart Stieva
Algemeen bestuurslid: Vacant

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
Beloningsbeleid medewerkers: vastgelegd middels salarisregeling