Samenwerken organisaties

Stichting ANDERS Amstelland werkt graag samen met lokale maatschappelijke organisaties. Door deze samenwerking vullen we elkaar aan zodat de hulpvrager zo goed mogelijk kan worden ondersteund in zijn hulpvraag.

Hieronder zie je een aantal logo’s van organisaties waar ANDERS Amstelland de samenwerking graag mee aangaat!

Fondsen

We kunnen dit werk alleen doen met de ondersteuning van financiers. We ontvangen bijdragen van ondernemers (partners), subsidies van gemeenten en fondsen. Daarvoor zijn we onderstaande financiers zeer erkentelijk!

  • Oranje Fonds – Het Oranje Fonds vindt dat iedereen ertoe doet. Het fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daarom versterkt en verbindt het organisaties en vrijwilligers die bijdragen aan een verbonden samenleving. Dit
    doet het Oranje Fonds dankzij steun van o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en diverse andere partners. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.
  • KNR-PIN – Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR – Projecten in Nederland (PIN).
  • Fundatie van den Santheuvel, Sobbe | Olga Heldring Fonds – De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid.
  • Hofsteestichting – De Hofsteestichting is als vermogensfonds opgericht en tot stand gekomen door de familie Hofstee. Het fonds zet zich in om door verantwoord beheer van het vermogen een duurzaam rendement te realiseren en daarmee wereldwijd hulpverleningsprojecten te ondersteunen.