Netwerkpartners

Stichting ANDERS Amstelland werkt graag samen met lokale maatschappelijke organisaties. Door deze samenwerking vullen we elkaar aan zodat de hulpvrager zo goed mogelijk kan worden ondersteund in zijn hulpvraag.

Hieronder zie je een aantal logo’s van organisaties waar ANDERS Amstelland de samenwerking graag mee aangaat!

Fondsen

We kunnen dit werk alleen doen met de ondersteuning van financiers. We ontvangen bijdragen van ondernemers (partners), subsidies van gemeenten en fondsen. Daarvoor zijn we onderstaande financiers zeer erkentelijk!

  • Oranje Fonds – Het Oranje Fonds vindt dat iedereen ertoe doet. Het fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daarom versterkt en verbindt het organisaties en vrijwilligers die bijdragen aan een verbonden samenleving. Dit
    doet het Oranje Fonds dankzij steun van o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en diverse andere partners. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.
  • KNR-PIN – Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR – Projecten in Nederland (PIN).
  • Haëlla Stichting – Haëlla is het fonds met lef dat mensen helpt maatschappelijke dromen te verwezenlijken door steun aan kleinschalige initiatieven. De Haëlla Stichting steunt wereldwijde, kleinschalige initiatieven, waarvan de doelgroep direct profijt heeft en waarbij vrijwilligers betrokken zijn.
  • Ars Donandi + W.J.O. de Vries fonds – Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen op naam die uitvoering geeft aan de doelen van de fondsen. Het W.J.O. de Vries fonds is in 2007 opgericht. Het doel van het fonds is het verlenen van steun aan organisaties die een algemeen maatschappelijke belang in Nederland beogen.
  • Dutch Flower Foundation – Dutch Flower Foundation (DFF) heeft als doel het bevorderen van de leefsituatie en het welzijn van hulpbehoevende mensen en in het bijzonder van kinderen.
  • Stichting Amstelidee – Amstelidee wil mensen in staat stellen zelf bedachte nieuwe ideeën, die de samenleving ten goede komen, te laten ontwikkelen en uitvoeren. De ideeën behoren aan te sluiten op het terrein van zorg en welzijn. In iedere buurt waar Amstelidee bij betrokken is er een groeiende sociale betrokkenheid en een prettige samenlevingsstructuur.