Werken, maar alsnog niet rond kunnen komen. Het is iets waarmee 220.000 werkende armen dagelijks worden geconfronteerd. Dit is zeker een realiteit in Rotterdam, waar 87.000 mensen in armoede leven. Het programma ‘Welverdiend’ is bedacht om dit aantal sterk te verminderen, met de hulp van Rotterdamse ondernemers die ondersteuning kunnen bieden met hun producten, diensten en talenten. Denk hierbij aan het schenken van een nieuwe wasmachine of het schilderen van een kamer nadat een gezin is verhuisd maar hiervoor geen geld heeft.

De vraag is dan: hoe zie je welke werknemer niet rond kan komen? Het is vaak niet direct te zien wie hieronder lijdt, maar het heeft zeker effect op de organisatie. Denk aan verminderde inzetbaarheid, productiviteit en een verhoging van het verzuim. Stichting ANDERS biedt verschillende diensten aan waarmee wij HR-managers, directieleden en teammanagers kunnen ondersteunen bij het adequaat signaleren en ondersteunen van werkende armen binnen de organisatie.

 • Quickscan verborgen armoede
  Met de Quickscan maken we, samen met de organisatie, verschillende thema’s rondom armoede binnen een bedrijf inzichtelijk. Dit doen we door middel van een vragenlijst en interviews met leidinggevenden en werknemers. Deze informatie wordt verwerkt in een overzichtelijke praatplaat.
 • Kennissessie verborgen armoede
  Het doel van deze sessie is om meer kennis te geven over wat armoede is en welke gevolgen het kan hebben op een organisatie. Daarnaast bespreken we de resultaten van de Quickscan, evenals de mogelijke impact van de rest van het programma.
 • Gesprekstraining verborgen armoede
  Tijdens de door onze trainers ontwikkelde trainingssessie voor leidinggevenden ligt de focus op hoe je het gevoelige gesprek aangaat. Wat zijn signalen van Verborgen Armoede en hoe herken je ze? Wat zeg je wel, en vooral ook niet? Deze en vele andere vragen komen aan bod tijdens de interactieve training.
 • Bewustwordingscampagne
  Het doel van de bewustwordingscampagne is om medewerkers bekend te maken met waar en hoe zij hun hulpvragen kunnen indienen. Maar we kijken ook naar eventuele steun van overheidsinstanties en andere organisaties.

Klik op de afbeelding om het verhaal van ervaringsdeskundige Els te lezen

En daarna?

Nu is vastgesteld wie de werknemers zijn met geldzorgen, gaan wij hen helpen met een hulpvraag, zoals bijvoorbeeld een nieuwe fiets. Hier eindigt ook uw taak als werkgever. Wij hopen dat aan het eind van het programma uw werknemers zich geen zorgen meer hoeven te maken over geldzaken en dat zij weer productief aan de slag kunnen. Maar ook dat er bewustzijn is bij leidinggevenden en andere werknemers over armoede onder werkenden, en dat als een werknemer zich op een gegeven moment in zo’n situatie bevindt, hij zo snel mogelijk om hulp vraagt.

Wilt u helpen in de strijd tegen armoede? Zoek contact op met ons via welverdiend@stichtinganders.nl of bel ons met het telefoonnummer: (+31) 06 45 83 85 63