Samenwerken organisaties

Stichting ANDERS Rotterdam werkt graag samen met lokale maatschappelijke organisaties. Door deze samenwerking vullen we elkaar aan zodat de hulpvrager zo goed mogelijk kan worden ondersteund in zijn hulpvraag.

Jaarlijks werkt Stichting ANDERS Rotterdam met tientallen verschillende organisaties in de stad samen. Van Sociaal Wijkteams tot Voedselbanken, en van Vluchtelingenwerk tot het Leger des Heils. Hieronder zie je een aantal logo’s van organisaties waar ANDERS Rotterdam al enige tijd met succes mee samenwerkt.