Eerste Rotterdamse Tandartsdag van 2024

Op zaterdag 27 januari is de kick-off van de Rotterdamse Tandartsdagen 2024. Teveel Rotterdammers kunnen

om financiële redenen niet naar de tandarts. Daarom wordt deze vrijwillige hulp van Rotterdamse tandartsen en mondzorgprofessionals erg gewaardeerd. ”Op de Tandartsdag helpen we mensen met acute gebitsklachten die onvoldoende financiële middelen hebben om naar de tandarts te kunnen voor behandeling. We helpen hen die dag kosteloos met een noodbehandeling” zegt Anna Tak van Stichting ANDERS Rotterdam. In Afgelopen 3 jaar is dit project een tragisch succes geworden binnen de stichting. Veel Rotterdammers melden zich elke keer aan voor deze noodhulp om maar van hun pijn af te zijn.

Neem bijvoorbeeld Farid*. Hij is ontzettend blij met zijn afspraak op 27 januari. Tijdens sollicitatiegesprekken gaf zijn nieuwe manager voorzichtig aan dat het goed zou zijn als hij iets aan zijn gebit zou laten doen. Zijn voortand zit los, en er komt een sterke geur uit zijn mond. Farid is 27 jaar en schaamt zich, maar weet dat hij de tandarts niet kan betalen tot zijn eerste salaris is overgemaakt. Via zijn hulpverlener wordt hij geattendeerd op de Tandartsdag en hij meldt zich meteen aan.

Door de grote nood in Rotterdam heeft de organisatie dit jaar besloten om niet 1 dag maar zelfs 5 dagen te organiseren in 2024. ”De volgende Tandartsdag is op 9 maart en de eerste mensen staan al ingepland. De nood is zo ontzettend hoog.” In samenwerking met Fonds Bijzondere Noden Rotterdam en de Rotterdamse Tandarts Vereniging willen we tijdens deze dagen aandacht vragen bij de politiek voor dit probleem want..eigenlijk kan dit toch niet in Nederland?”.

*Farid’s naam is gefingeerd

VOOR NIEUWE AANMELDINGEN VOOR DE TANDARTSDAGEN:  https://socialetandarts.nl/rotterdam/