Het was denk ik voor het eerst dat ik deze vraag stelde sinds ik werk bij Stichting ANDERS. ‘Zou u misschien een foto door willen sturen van uw voeten?’ Dit naar aanleiding van de hulpvraag die inmiddels al bijna een jaar geleden bij ons binnen via het Sociaal Wijkteam Wielwijk. Of we een pedicure kennen die bereid zou zijn om een kwetsbare man thuis te behandelen. Dat laatste, bij iemand thuis, bleek een uitdaging te zijn. Lees mee!

Noodzakelijke behandeling
Deze man kreeg begin vorig jaar een herseninfarct. In het ziekenhuis verslechterde zijn situatie. Na thuiskomst kwam er een bed in de woonkamer te staan en werd hij volledig rolstoelafhankelijk. Hulpverlener Cora vertelt dat deze man niets is zonder zijn vrouw. Ze leiden een eenvoudig leven maar hebben het goed samen. Hun twee volwassen kinderen zijn betrokken maar zitten wel aan hun taks wat zorgtaken betreft. Want niet alleen meneer heeft gezondheidsklachten, ook zijn vrouw moet door diverse tumoren met regelmaat naar het ziekenhuis.

Na thuiskomst uit het ziekenhuis werd fysiotherapie en behandeling van een pedicure noodzakelijk. Dit was echter een probleem want door schulden mag meneer niet aanvullend zorgverzekering zijn. Pas vanaf 2022 mag Meneer zijn verzekering weer ophogen omdat dan zijn schuldensaneringstraject wordt afgerond. Een andere oplossing moest dus worden gevonden zodat Meneer wel de noodzakelijke behandeling zou kunnen krijgen. Dat was het moment dat er een hulpvraag werd ingediend bij Stichting ANDERS.

Hulp aan huis
Omdat er snel moest worden gehandeld na zijn ontslag betaalde Stichting Urgente Noden de kosten voor de fysiotherapie en zijn wij op zoek gegaan naar een pedicure aan huis. Na het oproepje op Facebook reageerde zzp’er Sytske Romeijn dat zij bereid was om deze man te helpen. We spraken af dat zij drie keer bij Meneer langs zou gaan zodat de hulpverlener de tijd had om wellicht in overleg met de bewindvoerder te bekijken of er in een paar maanden voor gespaard zou kunnen worden. Ook zou er contact worden opgenomen met de huisarts om te bekijken of er een zorgindicatie afgegeven kon worden. Daarmee zouden de kosten wel worden gedekt via de verzekering voor behandelingen.

Geven maakt rijk!
Terwijl dat in gang werd gezet bracht Sytske in december haar eerste bezoek. Na afloop vertelde ze dat ze geraakt was door het horen van hun situatie, ‘het was een heel verdrietig verhaal, dat vond ik nog het moeilijkst van alles’ zei ze door de telefoon. In februari en april volgde de laatste twee afspraken en kort daarop volgde een positief bericht voor meneer namelijk dat de zorgindicatie was afgegeven. Toen ik het echtpaar belde na afloop en vroeg wie hen in vervolg hun pedicure zou zijn hoefde ze niet lang na te denken, Sytske natuurlijk!

Dit verhaal is geschreven door onze coördinator Caroline van Dijke.
De foto’s bij dit verhaal zijn gemaakt door onze vrijwilliger Esther Faber.