oomen

www.mjoomen.nl

Waar kunt u ons voor benaderen?

1. Civiele aannemer met specialisatie Water
a. Grondverzet
b. Betonwerk
c. Camera inspectie (leidingen)
d. Inzet mensen en machines
e. Rioolreparaties (buitenruimte)
f. Afvalstromen beschikbaar stellen (hout, steen, etc)

2. Pro bono consulting
a. Human Resource Management
b. Businessmodel Innovatie
c. Rioolvraagstukken (riool expertise)

Wat zijn onze randvoorwaarden?
1. Het dient in onze regio plaats te vinden: Noord-Brabant (west- en midden Brabant), Zeeland en zuidelijk deel van Zuid-Holland
2. We doen het in gemeenten tot 100.000 inwoners