Organisaties

Stichting ANDERS ontvangt haar hulpvragen via veel verschillende organisaties. Dit zijn vooral maatschappelijk organisaties, sociale initiatieven en het lokale welzijnswerk uit onze regio’s. We werken graag met hen samen omdat zij de doelgroep kennen en vaak goed weten wat écht nodig is. Alle organisaties binnen onze huidige regio’s kunnen een hulpvraag indienen. Een convenant of samenwerkingsovereenkomst is daarvoor niet nodig.

Hierbij een greep uit de organisaties waar wij actief mee samenwerken
Leger des Heils | Wijkteams | Jeugdteams | Voedselbanken | Stichting Present | Stichting Urgente Noden | Vluchtelingenwerk | lokale maatschappelijk werk organisaties | en vele anderen.

Samenwerking in de praktijk
Hierbij een mooi filmpje over een praktijkvoorbeeld. De hulpvraag werd met ons gedeeld via een thuisbegeleidster van het Leger des Heils. De vrijwillige inzet werd geboden via Stichting Present.

Specifiek voor kwetsbare bewoners in Dordrecht is er sinds 2019 ook GeldenzoDordt.nl
Klik hieronder op de afbeelding en ontdek welke inzet er nog meer wordt geboden door verschillende organisaties.

geld-enzo-dordt