Hulpvraag Rotterdam indienen

Bedankt voor uw vertrouwen in stichting ANDERS.
We ontvangen graag uw hulpvraag en zullen onze uiterste best doen deze zo goed mogelijk te behandelen.

Criteria Hulpvragen Rotterdam Noord

  • De hulpvrager is woonachtig in Rotterdam Noord
  • Er zijn geen bestaande voor de hand liggende voorzieningen aanwezig zoals WMO, bijzonder bijstand, beschikbare vrijwilligersinitiatieven, etcetera, die oplossing kunnen bieden voor de hulpvraag
  • De hulpvrager heeft zelf geen mogelijkheden om de ondersteuning praktisch te organiseren
  • De hulpvrager heeft zelf geen toereikend sociaal netwerk dat de oplossing kan bieden
  • De hulpvrager heeft zelf aantoonbaar geen toereikende financiële middelen om tot een oplossing te komen
  • De hulpvrager werkt waar mogelijk zelf actief mee aan de oplossing
  • De hulpvrager is na de ondersteuning bereid tot het bedenken en uitvoeren van een Pay It Forward

Vul hieronder de gegevens in zodat wij de hulpvraag zo goed mogelijk kunnen begrijpen en voorleggen aan een ondernemer:

Geef een korte en duidelijke schets van de situatie waar hulp nodig is. *

max. 700 tekens

Wat is er tot nu toe al geprobeerd om tot een oplossing te komen en waardoor heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid? *

Wat is uw financiële situatie en in hoeverre is dit de reden voor de aanvraag? Geef een beschrijving die ons helpt om te begrijpen waarom uw eigen financiële middelen niet toereikend zijn voor de oplossing. *

Wat voor soort product/dienst/talent zou het verschil kunnen maken in deze hulpvraag? *

Welke ideeën heeft u voor het uitvoeren van de Pay It Forward?

Overige opmerkingen. Noteer hier alle relevante details zoals afmetingen, deadlines, etcetera.

Bijlage

We vragen u om relevante bijlagen mee te sturen die ons helpen de hulpvraag zo goed mogelijk te begrijpen. Denk aan een afwijzing bijzonder bijstand, bankafschrift, foto of filmpje van de situatie ter plekke.

Max. 2 MB per bestand

Persoonlijke gegevens

Naam betrokken organisatie *

Naam begeleider *

Naam hulpvrager *

Adres hulpvrager *

Woonplaats hulpvrager *

Telefoon begeleider *

Telefoon hulpvrager *

E-mailadres begeleider *

E-mailadres hulpvrager *

Opmerkingen

Kunnen wij direct contact opnemen met de hulpvrager? *
JaNee

Ja ik geef toestemming aan stichting ANDERS om deze gegevens te gebruiken voor de behandeling van de hulpvraag*.

* verplichte velden

Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u met ons deelt via dit formulier. Lees hier de privacy statement.

Na het versturen van uw inschrijving krijgt u van ons een bevestiging van ontvangst op het door jouw opgegeven e-mailadres.
Na ontvangst streven we ernaar om binnen 5 werkdagen contact met u op te nemen.