ANBI status

Stichting ANDERS heeft sinds 1 februari 2018 een ANBI status.
Hierbij de volgende gegevens en documenten die we met veel plezier publiceren.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting ANDERS NL
RSIN nummer: 855635885

Algemeen

Bezoek/postadres: Ridderpoort 11, 2984 BG, Ridderkerk
Telefoonnummer: 06 17 47 97 38
Website: www.stichtinganders.nl
E-mail adres: info@stichtinganders.nl

Doelstelling

Missie
Samen bijdragen aan een mooiere wereld

Visie
Stichting ANDERS verbindt lokale ondernemers met hun eigen product/dienst/talent aan lokale hulpvragen van kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben. Ook elke ontvanger van ondersteuning wordt een gever middels een goede daad naar iemand anders die zijn/haar hulp goed kan gebruiken. Samen ervaren we zo de rijkdom van geven en bouwen we een beweging van geven. Want geven maakt rijk!

Beleidsplan

Lees hier ons beleidsplan. Hierin is onze ambitie verwoord voor de periode tot en met 2020. Ook vind je hierin een financiële meerjaren prognose gebaseerd op huidige begroting.
Beleidsplan 2018-2020

Jaarverslag 2018

Lees hier ons jaarverslag en infographic over het jaar 2018.
Jaarverslag 2018

Financiële verantwoording 2018

Lees hier onze financiële verantwoording over het jaar 2018.
Financiële verantwoording 2018

Bestuur

Het bestuur van Stichting ANDERS NL bestaat uit:
Voorzitter: Yvonne Wemmenhove
Penningmeester: Mark Huijzer
Secretaris: Gerard van Wijk

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
Beloningsbeleid medewerkers: vastgelegd middels salarisregeling