Ambtshalve vermindering biedt perspectief

Ambtshalve vermindering biedt perspectief

‘Een harde werker’ concludeer ik als ik luister naar zijn verhaal. Jarenlang werkte hij in loondienst maar hij besloot de sprong te wagen en begon een bedrijfje waarin hij kunststof vloeren verkocht. Mede door zijn verslaving bleek dat dit te hoog gegrepen was en dus stopte hij. De administratieve afhandeling bleef echter liggen, met alle gevolgen van dien.

Uitzichtloze situatie
Nadat hij gestopt was besloot hij te starten met behandeling bij de Bouman Kliniek. Bankhangen was er niet bij, na die tijd ging hij direct weer werken via een uitzendbureau en gelukkig kon hij na korte tijd weer in loondienst bij een dakbedekkingsbedrijf. Desondanks had hij forse schulden.

Het Sociaal Wijkteam begeleidt Meneer onder andere bij het op orde krijgen van zijn administratie en zijn financiën. De bewindvoerder en hulpverlener zouden graag zien dat hij de schuldsanering ingaat, zodat er uitzicht komt in deze, op dit moment, uitzichtloze situatie. Dit kan op dit moment niet omdat er destijds geen belastingaangiftes zijn gedaan. Geld en vakkennis ontbreekt om dit zelf op te pakken. Er wordt daarom contact opgenomen met Stichting ANDERS: ‘Kunnen jullie helpen om de belastingaangiftes in orde te maken?’

Nieuwe perspectieven bieden
Via de Maatschappelijke Beursvloer zijn we in contact gekomen met BDO Accountants & Belastingadviseurs. Hun motto is ‘nieuwe perspectieven bieden’, iets wat we goed kunnen gebruiken in deze situatie. Keetie Duijkers besluit de uitdaging aan te gaan en geeft Meneer huiswerk om te kunnen beoordelen of BDO hem kan ondersteunen. Vervolgens worden bankafschriften uit 2013 en 2014 met behulp van een gift van SUNN opgevraagd, documenten worden uitgezocht en gescand en het moment van de waarheid breekt aan: kan BDO ook in deze hulpvraag perspectief bieden?

In behandeling, dankzij BDO
Na het doornemen van alle informatie is de conclusie dat er inderdaad aangifteverplichting is en dus gaan ze aan de slag. Alle financiële gegevens worden op een rijtje gezet en er is een bief naar de Belastingdienst gegaan voor een vermindering van de aanslag inkomstenbelasting. De aangiftes kunnen niet meer worden gedaan, omdat de termijn hiervoor verstreken is. Door het verzoek om een ambtshalve vermindering wordt als nog beoordeeld of de aanslagen van destijds juist zijn vastgesteld.

De bewindvoerder vertelt ons dat ze dankzij BDO een heel veel grotere kans hebben dat Meneer geholpen gaat worden door de schuldhulpverlening. Ze vertelde dat ze zonder hun hulp zeker een afwijzing hadden gehad. De aanvraag voor WSNP is in behandeling, dankzij het heldere dossier en werk waar BDO hen in heeft ondersteund. Dat biedt perspectief!

Pay it Forward
Dankbaar voor de ontvangen hulp wil Meneer op zijn beurt ook een goede daad doorgeven. Hij liet ons weten dat zijn buurman een hartaanval heeft gehad en hij, met succes, heeft geholpen bij de reanimatie. Na deze bijzondere kennismaking helpt hij zijn buurman met praktische zaken in huis die hem, door lichamelijke klachten, niet meer lukken.

Dit verhaal is geschreven door onze coördinator Caroline van Dijke.
Op de foto bij dit verhaal ziet u Keetie Duijkers, manager belastingadvies bij BDO.

Share