Stichting ANDERS

Tijden veranderen, en wij als samenleving mogen mee veranderen. De tijd dat de overheid ons volledig ‘verzorgt’ is over. Dit zorgt ervoor dat we worden uitgedaagd om meer naar elkaar om te zien en elkaar meer te helpen waar nodig. Dit is een ontwikkeling die stichting ANDERS veel bestaansrecht geeft.

Stichting ANDERS gelooft in het principe van geven. Niet geven om zelf beter van te worden, maar geven omdat het ons als mens zo enorm verrijkt. Dit vraagt om een andere manier van denken en handelen. Het moet ANDERS.

Stichting ANDERS wil heel specifiek in de commerciële sector ondernemers uitdagen om een stukje van hun producenten/diensten/talenten beschikbaar te maken voor mensen in de samenleving die dát keihard nodig hebben.
Vervolgens is het onze taak om deze ondersteuning te koppelen aan de juiste hulpvragen vanuit de samenleving. Op deze manier is stichting ANDERS een brug tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben.

Missie

Samen bijdragen aan een mooiere wereld

.

Visie

Stichting ANDERS daagt ondernemingen uit om zichzelf beschikbaar te stellen aan mensen in de samenleving die ondersteuning nodig hebben, zodat we met elkaar ervaren hoe mooi het is om te geven.

Slogan

“Want geven maakt rijk”

Oprichting

Stichting ANDERS is opgericht vanuit het bedrijf Zakenwijzer, waarna het als een zelfstandige stichting verder is gegaan.

Even voorstellen

Graag stellen we jullie het team van ANDERS voor. Dit team bestaat uit een bestuur, een Raad van Advies, en een geweldige groep vrijwilligers.

Het bestuur

Het bestuur komt maandelijks samen om het werk te bespreken, de visie te bepalen, koers te houden en samen het werk van ANDERS kracht bij te zetten:

Voorzitter

Robert de Heer

Secretaris

Gerard van Wijk

Penningmeester

Mark Huijzer

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) komt een aantal keer per jaar samen om samen met het bestuur te sparren en brainstormen over actuele casussen, actualiteiten en ontwikkelingen. De leden delen hun kennis en ervaring, ieder vanuit hun eigen vakgebied en expertise:

Maatschappelijk werk

Arianne Groenewegen
Begeleidster Leger des Heils

Ondernemer

Marco de Keizer
Directeur bij www.dekeizervee.nl

Maatschappelijk werk / gemeente

Michiel van der Vlies
Bestuurder MEE Plus

Marketing

Hugo Bakker
Spreker & business coach

Financieel

Lody Geerst
Senior beleidsadviseur Pensioenfonds ABP

Vrijwilligers

De vrijwilligers van de stichting zijn de drijvende kracht achter het werk. Ze gaan langs bij de mensen die een hulpvraag indienen, denken kritisch mee hoe we het beste kunnen reageren op de noden, en maken de verbinding met de ondernemerswereld:

Huisbezoeker

Marius van der Valk
Papendrecht

Hulp Makelaar

Herman Nieuwstraten
Papendrecht

Huisbezoeker

Marleen Kleijn
Sliedrecht

Huisbezoeker

Femke Wemmenhove
Papendrecht

Fotograaf

Lisette den Hollander
Dordrecht

Hulp-Makelaar

Nancy Matena
Papendrecht

Huisbezoeker

Patricia de Bruijn
Dordrecht

Huisbezoeker

Anja van der Starre
Dordrecht

Pay It Forward Coördinatie

Marjoke Bubberman
Papendrecht

Huisbezoeker

Esther Smit
Hendrik-Ido-Ambacht

Stagiaire

Selfet van den Bosse
Papendrecht

If you find it in your heart to care for somebody else, you will have succeeded.

Maya Angelou - Poëet