Pay it forward is een uiting van een goede daad aan anderen in plaats van aan de oorspronkelijke weldoener.

Pay It Forward

Pay it forward is een uiting van een goede daad aan anderen in plaats van aan de oorspronkelijke weldoener. Je geeft de goede daad die aan jou is gedaan dus door aan anderen die jouw hulp goed kunnen gebruiken. Zo ontstaat er een beweging van goede daden en maken we met elkaar de wereld iets mooier.

Stichting ANDERS daagt ondernemers uit voor goede daden. Tegelijkertijd willen we de ontvangers van de goede daad uitdagen voor een goede daad aan een ander. De bereidheid voor een Pay It Forward namens de ontvanger van de ondersteuning, is één van de criteria voor het starten van een ANDERS project.

Er zijn 2 mogelijkheden voor het doen van een Pay It Forward

  • Een gift (naar draagkracht) aan stichting ANDERS. Hierdoor wordt de stichting geholpen om meer goede daden in gang te zetten.
  • Een goede onbaatzuchtige daad richting een (on)bekende. Dit kan iets kleins zijn zoals boodschappen doen voor iemand die daar niet toe in staat is, tot het helpen van iemand bij het vinden van een baan. Alles is mogelijk.

Het principe van Pay It Forward is van origine ontstaan n.a.v. een boek van Catherine Ryan Hyde. Lees er hier meer over.

Er bestaat ook een Pay It Forward film. Kijk hieronder de trailer van deze inspirerende film.