Organisaties

Stichting ANDERS ontvangt hulpvragen onder andere door een relatie met de onderstaande organisaties.
Deze kennen de doelgroep en kunnen dus ook de juiste hulpvragen doorspelen aan stichting ANDERS.

Voedselbank

Voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten

Stichting ANDERS werkt momenteel samen met een aantal lokale voedselbanken in de regio Drechtsteden.

vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, van binnenkomst t/m de integratie in de samenleving.

Stichting ANDERS werkt momenteel samen met een aantal afdelingen van het Vluchtelingenwerk in de regio Drechtsteden.

leger des heils

Leger des Heils

Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil mensen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel van het Leger des Heils.

Stichting ANDERS werkt momenteel samen met de afdeling extramuraal van het Leger des Heils Dordrecht.
Leger des Heils Dordrecht

Stichting Present

Stichting Present is een organisatie die een brug wil slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Stichting ANDERS werkt met regelmaat samen in hulpvragen waarin Present en ANDERS de krachten bundelen.
Stichting Present Papendrecht & Dordrecht

SWA

Stichting Welzijn Alblasserdam

De SWA levert diensten en ontplooit activiteiten die er op gericht zijn mensen de regie over hun eigen leven te behouden of ( weer ) in eigen handen te krijgen.

Stichting ANDERS werkt momenteel samen met Stichting Welzijn Alblasserdam.
Stichting Welzijn Alblasserdam

Bij Bosshardt

Bij Bosshardt Papendrecht

Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek in de buurt. Een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten.

Stichting ANDERS werkt samen met bij Bosshardt Papendrecht.
Bij Bosshardt Papendrecht

Sociaal Teams

Sociaal Team zijn er voor inwoners die kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van dagbesteding, werk, zelfstandig wonen, financiën, vervoer, gezondheid, ondersteuning aan mantelzorgers en eenzaamheid. Ze signaleren de hulpvragen in de directe omgeving en wijken.

Stichting ANDERS werkt samen met verschillende sociaal teams in de regio Drechtsteden.